Angio oedeem

Privacyverklaring

De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem gevestigd in Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: angiooedeemvereniging.nl
Email: info@hae-qe.nl
Kamer van Koophandel: KVK: 40413239

Persoonsgegevens die wij verwerken
De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens verstaan wij: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid: bij aanmelding als lid vragen wij eenmalig of je patiënt, drager of familie of zorgverlener bent en vragen wij naar het type angio-oedeem.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hae-qe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie we jouw data delen
De door ons ontvangen data wordt met niemand gedeeld. Als we jouw data in een enquête willen verwerken, zullen we deze altijd anonimiseren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het registreren van je lidmaatschap en/of donateurschap en het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren alle gegevens maximaal twee jaar na beëindiging van lidmaatschap en/of donateurschap.

 Jouw contactinfo
De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem gaat natuurlijk met de grootste zorg om met jouw contactinformatie. Vind jij dat we deze moeten aanpassen of verwijderen, dan zullen wij dat na een verzoek via de mail uitvoeren. Het mailadres hiervoor is: info@hae-qe.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of wijziging door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 Fotografie en video-opnames
Voor de beelden die wij publiceren, houden wij ons aan de AVG die per 25 mei 2018 in is gegaan. Eenieder weet dat de gemaakte foto’s en video’s kunnen worden gebruikt op de website of in onze Nieuwsbrief. Wens je dit niet, dan vragen wij je dit te mailen aan: info@hae-qe.nl

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@hae-qe.nl

 De patiëntenvereniging Vereniging voor Angio-Oedeem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact met ons opnemen via info@hae-qe.nl

 

Neem contact met ons op

Heb je een vraag? Stel deze gerust via het contactformulier.
OF mail  naar het betreffende bestuurslid.

Contactformulier

1 + 6 =

Voorzitter: Marijk Beekman

info@hae-qe.nl

Secretariaat en ledenadministratie: Liseth van Ieperen

secretariaat@hae-qe.nl

ledenadministratie@hae-qe.nl

Penningmeester: Frank Doornink

penningmeester@hae-qe.nl

Lotgenotencontact: Anita van Bommel

contact@hae-qe.nl

Jongeren: Noa Beekman

jongeren@hae-qe.nl