Missie en visie

Angio oedeem

Missie: Waar staan wij als vereniging voor?
Visie: Wat willen we als vereniging bereiken?
Kernwaarden: Welke waarden vinden wij belangrijk om uit te dragen?

Missie visie strategie

Missie

Waar staan wij als vereniging voor?
● Het ondersteunen van mensen met een vorm van angio-oedeem en hun naasten, zodat zij een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.

Visie

Wat willen we als vereniging bereiken?

  • Alle mensen met een vorm van angio-oedeem krijgen snel de juiste diagnose en hebben toegang tot een accurate behandeling. 
  • Alle mensen met een vorm van angio-oedeem zijn goed geïnformeerd over alle behandelingen die beschikbaar zijn. Hierdoor zijn ze in staat met hun arts gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor hun behandeling.
  • Alle vormen van angio-oedeem hebben meer bekendheid.
  • Meer nieuwe behandelopties op het gebied van angio-oedeem.
  • De positie van mensen met een vorm van angio-oedeem is verbeterd op medisch, emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied.

Kernwaarden

Welke waarden vinden wij belangrijk om uit te dragen?
● Respect: we behandelen iedereen met respect, ongeacht verschillen in opvatting, leeftijd, ras of situatie.
● Samenwerking: we werken samen met artsen en behandelaren en overige relevante partijen om zo tot een effectieve behandeling voor alle patiënten te komen.
● Advocacy: we vertegenwoordigen alle mensen met een vorm van angio-oedeem om zo te komen tot een verbetering van de kwaliteit van leven van iedereen.

Strategie

Wat gaan we doen om ons doel te bereiken?

Speerpunten:

  • Advocacy
  • Voorlichting en informatievoorziening
  • Bevorderen van kennis
  • Bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek naar nieuwe behandelopties
  • Lotgenotencontact

Neem contact met ons op

Heb je een vraag? Stel deze gerust via het contactformulier of mail naar het betreffende bestuurslid.

Contactformulier

Voorzitter: Maria Beekman

info@hae-qe.nl

Secretariaat en ledenadministratie: Liseth van Ieperen

secretariaat@hae-qe.nl

ledenadministratie@hae-qe.nl

Penningmeester: Frank Doornink

penningmeester@hae-qe.nl

Lotgenotencontact: Maria Beekman

contact@hae-qe.nl

Jongeren: Noa Beekman

jongeren@hae-qe.nl